Отзвук за семинара:„Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил“

 На 18.10.2017 г. в Дом на техниката в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 39 земеделски стопани и други заинтересовани лица от Кюстендилска област.
На срещата Главен инспектор Елза Кадийска от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Кюстендил запозна фермерите с нов  фитосанитарен риск за страната - бактерията Xylella fastidiosa. Представени бяха исторически сведения възможности за разпространение и мониторинговата програма в България.
Главен инспектор Милена Коцева от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Кюстендил представи на  присъстващите  нормативните изисквания за употреба и съхранение на продукти за растителна защита. Лекторът акцентира върху правата и задълженията на земеделските стопани при работа с ПРЗ. Друга важна тематика бе и необходимостта от редовни обследвания на площите със земеделски култури и опазването им от икономически важните вредители.
Мария Йорданова – Координатор проекти на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието.  Лекторът акцентира върху възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти и възможни щети, и рискове, причинени от фалшиви и нелегални пестициди.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани.