На добър час на новия УС !

На 24 септември 2020 година в заседателната зала на втория етаж в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Общото отчетно - изборно събрание на Териториалната организация на НТС - Кюстендил.

Присъстваха 37 от общо избрани 52 представители на ТО на НТС от различни дружества.

Отчетена бе дейността за периода юни 2015 - септември 2020. Обсъдени и бяха приети промени в Устава на ТО на НТС, в съответствие с настъпили изменения  в нормативните документи.

Избран бе Управител съвет от 9 членове. На проведено първо заседание на УС за Председател бе избран Георги Тодоров и за секретар - Ваня Стоилкова.

Александър Христов - дългогодишен председател на ТО на НТС  се отегли по свое желание от заеманата длъжност.

Най - сърдечно благадарим на Сашо Христов за добросъвестната и всеодайна работа, като му пожелаваме здраве и дълголетие.