Ръководството на ТО на НТС - Кюстендил информира, че на 17май  2016 г (вторник ) от 18 часа на пети етаж, зала 9 в Дома на техниката - Кюстендил ще се проведе първо занимание на обучението по компютърна грамотност.

Повече информация може да да получите на телефони: 0879 835 494 или 078 55 09 30 - Ваня Стоилкова

На 11 май 2016 г.  От 10.30 ч. в конферентната зала на НТС – втори етаж на Дом на техниката – Кюстендил,  ще се проведе семинар на тема: „Новости в библиотечното законодателство”, по повод професионалният празник на българските библиотечни и информационни специалисти .
11 май е Денят на светите братя Кирил и Методий ( по стар стил ) – това е  Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – професионалният празник на българските библиотечни и информационни специалисти.
Библиотечната колегия от област Кюстендил ще отбележи празника с организирането на семинар на тема: „Новости в библиотечното законодателство”. Гост-лектор Ана Попова – Българска библиотечно-информационна асоциация.
Каним всички наши читатели и дейци на просветатат, културата и научно техническата литература да участват в работата на семинара.


На 26 април 2016 г. в Дом на техниката град Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис   гр. Кюстендил), ССА( ЗИ гр. Стара Загора) , МЗХ, БАБХ(ОДБХ - гр. Кюстендил). Темата бе: „Подобряване на качеството на суровото мляко и възможности за подпомагане на млекопроизводителите по национални и европейски схеми“.  На срещата  присъстваха 14 земеделски стопани.
Асистент Тотьо Колев от ЗИ Стара Загора изнесе две  лекции на тема „Хуманно отношение към млекодайни животни и влиянието му върху качествените показатели на млякото” и „Хигиенен добив на мляко и качествени характеристики на полученото мляко”. От същия институт доц. д-р Теодора Ангелова представи презентация на тема: „ Системи за отглеждане на млекодайни животни и фактори, влияещи върху качествата на полученото мляко”. Към двамата лектори бяха отправени много и интересни въпроси.
Работен план за подобряване качеството на суровото мляко и запознаване със симптомите на болестта нодуларен дерматит презентира д-р Емил Гъгнев от ОДБХ гр. Кюстендил. Неговите лекции предизвикаха голям интерес сред присъстващите и породиха редица въпроси.
Снежана Саева от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на млекопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 6.3 и възможностите за подпомагане на малките стопанства.


 

 

 

На 9 май ( понеделник ) 2016 година  започват заниманията на курса по немски език. Начало 18 часа , втори етаж, зала 3 в Дом на науката - гр. Кюстендил.

 Повече информация може да да получите на телефони: 0879 835 494 или 078 55 09 30 - Ваня Стоилкова

 

 

Ръководството на ТО на НТС - Кюстендил информира, че на 26 април 2016 г ( вторник ) от 18 часа на втори етаж, зала 3 в Дома на техниката - Кюстендил ще се проведе първа организационна среща на курсистите, записали се за изучаване на немски език.

Повече информация може да да получите на телефони: 0879 835 494 или 078 55 09 30 - Ваня Стоилкова