Квалификационна

in Recipes
13. 07. 26
Квали-фикационна

 

Квалификационна

Осъществява дейност за придобиване, повишаване и валидиране на знанията и професионалната квалификация, чрез провеждане на курсове и обучение. Курсове за повишаване на знанията и професионалната квалификация са предназначени за деца,  ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни; По тематика обучението и курсовете са: за  компютърно и езиково обучение, тематично-професионално обучение или  по заявки на фирми.