На 16 декември 2021 година от 11 .00 часа ще се проведе онлайн семинар на тема: "Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи за обществото и земеделските стопани".
Организатори са: Национална служба за земеделието - Централно управление, Териториален областен офис - Кюстендил и Тракийски университет - Стара Загора.
Участниците ще бъдат запознати със същността и предимствата на агролесовъдството като производствена система; видове агролесовъдски системи, подходящи за приложение в България; структура, специфични особености, а също така с предимствата и недостатъците на различните видове агролесовъдски системи.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

ТО на НТС - Кюстендил отправя покана за участие на своите членове - земеделски стопани

Повече информация може да видите в Поканата за семинара

 

Уважаеми селскостопански производители,

Известна е славата на Кюстендил, като овощна градина на страната ни. И това не е случайно. Наред с природните дадености, използваме науката и се стремим да я прилагаме в отглеждането на овошките.
Предоставяме на Вашето внимание видео материал: " Зимна резитба на овощни дървета".
Идеята е да Ви помогнем в предстоящата резитба .
Професор Домозетов - доскорошен директор на Институт по земеделие - Кюстендил и настоящ член на УС на НТС ще Ви представи полезни съвети, както и нагледно ще обясни какво трябва да знаем за резитбата

УС на НТС - Кюстендил благодари на професор Домозетов и пожелава успех в резитбата на всички
селскостопански производители.

Дата: 20 октомври 2021 г. (сряда)
Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.; Краен час: 12:00 ч.
Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!
Линк за регистрация: https://forms.gle/6YtkzbKtzJvaYytV7

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд).

ТО на НТС - Кюстендил отправя към всички пчелари Покана за участие.

Вижте повече:

 

Уважаеми членове на териториалната организация на НТС - Кюстендил,

Управителният съвет Ви поздравява с Новата 2021 година и Ви пожелава здраве, благополучия и успехи!

За много години!

 

На 26.10.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството. Ефективност при лечение на вароатозата”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 14 фермери – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.

На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на пчеларите нови биогенни средства за лечение на вароатозата. Лектора акцентира върху подходящите срокове и дози на третиране, както и начините за поставянето им в пчелния кошер.
През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов запозна фермерите с устройството на зимното кълбо в кошера, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху добрата вентилация в пчелното гнездо през зимата, като едно от най-важните условия за успешното зимуване на пчелните семейства.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Ето и програмата на семинара: