Научно-техническа

in Recipes
13. 07. 26
Научно-техническа

 

Научно-техническа

Организира и координира: научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; участва в  разработване на регионални и международни програми и проекти; Провежда научни и научно–практически конференции, семинари, дискусии по актуални теми и проблеми на развитието на науката, техниката, производството, икономиката, селското стопанство, и др.