На 24 февруари 2023 година (петък) от 10.00 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил, бул. "Македония"2 ще се проведе Информационна среща на тема: "Взможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделските и селските райони за периода 2023 - 2027 година. Организатор е Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Кюстендил.
Заповядайте.
Предлагаме Ви Поканата и Програмата на срещата

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
Гр.Кюстендил,ПК 2500 бул.“Македония“ №2,тел:0887 680 973
ТОО – Кюстендил на НССЗ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ВАРОАТОЗАТА ПРИ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

ЛЕКТОР Blagojce Najdovski водещ пчелар и рационализатор от гр.Велес Република Северна Македония
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2022 г от 17.00ч./Петък/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ, бул.“Македония“ № 2, ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ

На 15 декемри 2022 година от 10.00 часа в сградата на ТО на НТС - Кюстендил (Дом на науката и техниката) - ул. "Македония" 2 ще се проведе информационно обучителен семинар.
Предоставяме Ви Поканата и Програмата на семинара.
Очакваме Ви!

В Дома на науката и техниката град Кюстендил от месец декември 2022 до месец март 2023 се организира Школа по роботика и програмиране за ученици.
Предлагаме Ви да се запознаете с условията за участие.

На 21 октомври 2022 година от 16 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил ще се проведе онлайн НФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
„ОКОНЧАТЕЛНО ЗАЗИМЯВАНЕ, КОНТРОЛ ПРЕЗ ЗИМАТА И ИЗЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ПЪРВА ГЛАВНА ПАША“.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата на организаторите - Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд).и Програмата на семинара
ТО на НТС - Кюстендил Ви предлага да се включете в семинара!