Грижи за пчелното семейство

Голямата зала на Дома на техниката в Кюстендил бе мястото, където на 28 март 2016 година се проведе семинар на тема: "Живота на пчелното семейство през четирите сезона".

Организатори на семинара са браншови пчеларски съюз „Пчела“ и ТО на НТС Кюстендил с лектор инж. Георги Георгиев.

Присъстващите на семинара получиха отговори на вълнуващите ги въпроси, отнасящи се към живота на пчелите през различните годишни сезони.

Грижите за пчелното семействопрез различните сезони са насочени към осигуряване на най-добри условия за развитие, опрашване и медобер, към създаване, поддържане и използване на силни пчелни семейства.

   В хода на семинара, посредством събеседване и много практически умения, подкрепени с методически указания се даде отговор на множество въпроси: как грижите за пчелите се изразяват преди всичко в периодични прегледи на пчелните семейства, кога и как най - точно да се определи тяхното състояние за даден момент, необходимо ли е да се пристъпи към стесняване, разширяване и обновяване на пчелните гнезда, необходими условия за осигуряване  за медобер (подвижно пчеларство), добиване на мед, размножаване, предпазване от болести и неприятели, своевременно зазимяване и полагане на необходимите грижи за успешно зимуване.

Ръководството на ТО на НТС – Кюстендил изказва благодарност на всички участници, проявили активно отношение и създали предпоставки за обмяна на опит.

 

p4eli4ka-1
p4eli4ka-2
p4eli4ka-3
p4eli4ka-4
p4eli4ka-5
p4eli4ka-6