„Подобряване на качеството на суровото мляко“


На 26 април 2016 г. в Дом на техниката град Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис   гр. Кюстендил), ССА( ЗИ гр. Стара Загора) , МЗХ, БАБХ(ОДБХ - гр. Кюстендил). Темата бе: „Подобряване на качеството на суровото мляко и възможности за подпомагане на млекопроизводителите по национални и европейски схеми“.  На срещата  присъстваха 14 земеделски стопани.
Асистент Тотьо Колев от ЗИ Стара Загора изнесе две  лекции на тема „Хуманно отношение към млекодайни животни и влиянието му върху качествените показатели на млякото” и „Хигиенен добив на мляко и качествени характеристики на полученото мляко”. От същия институт доц. д-р Теодора Ангелова представи презентация на тема: „ Системи за отглеждане на млекодайни животни и фактори, влияещи върху качествата на полученото мляко”. Към двамата лектори бяха отправени много и интересни въпроси.
Работен план за подобряване качеството на суровото мляко и запознаване със симптомите на болестта нодуларен дерматит презентира д-р Емил Гъгнев от ОДБХ гр. Кюстендил. Неговите лекции предизвикаха голям интерес сред присъстващите и породиха редица въпроси.
Снежана Саева от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на млекопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 6.3 и възможностите за подпомагане на малките стопанства.


mleko-1
mleko-2
mleko-3