Нов член на УС на ТО на НТС

 

На 7 юли 2016 година  се проведе Общо събрание на ТО на НТС - Кюстендил За член на УС бе избран проф. д-р Димитър Домозетов.

Проф. д-р Димитър Домозетов е директор на Института по земеделие - Кюстендил. Занимава се с научно - изследователска работа. Има издадени над 100 научни и научно популярни публикации, 5 книги и 7 брошури. Допринесъл е много за областния град и развитие на овощарството в кюстендилския край. Заслужен е избора му за член на УС на ТО на НТС - Кюстендил.

УС на ТО на НТС - Кюстендил го поздравява с избора и му пожелава здраве и нови творчески успехи!