Резитба на овощни дървесни видове

На 17.02.2017 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.
Интересът към мероприятието беше много голям. Откритият ден тази година посетиха над 140 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Дупница, Благоевград, Бобошево, Бобов дол, Рила, Перник, Сандански, Ботевград и Монтана. Лекторът, проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите с тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на резитба при отделните овощни видове - ябълка, череша, слива, праскова. В детайли беше обяснена същността на сортовата резитба при ябълката и черешата. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експертът от НССЗ, офис Кюстендил- Светослава Йорданова представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР за програмния период 2014-2020 г.
След лекцията бе направена демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им. Успоредно с това, по традиция се проведе и състезание по резитба на ябълка от сорт Грени Смит. Участие взеха 8 души, които направиха резитба на по 3 дървета. Първите трима оценени от комисията бяха наградени от професор Домозетов с грамоти и предметни награди – 1-ва награда професионална овощарска ножица (Иванка Станимирова Борисова), 2-ра награда лозарска ножица (Оля Стойнева Донкова) и 3-та награда овощарски трион (Йорданка Стойнева Христова).

rezitba1-1
rezitba1-2
rezitba1-3
rezitba1-4
rezitba1-5
rezitba1-6
rezitba1-7