Семинар по растителна защита на овощните видове

На 17.03.2017 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 36 броя земеделски стопани.

Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата, както и борбата с тях.

Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълка и борбата с тях. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Ивона Новакова - експерт от ТОО - Кюстендил на НССЗ, представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки и схемите от ПРСР за програмния период 2014-2020 г., като акцентът беше върху схемите за Директни плащания - 2017 г.

 

rastenie-1
rastenie-2
rastenie-3
rastenie-4
rastenie-5