Покана за лекция на тема "Ветеринарно медицински продукти за пчелни семейства. Изследване на проф.Вълчовски за наличието на опасни вируси в българските пчели."

 

На 27.11.2017г ( понеделник ) от 18.30ч в Дома на науката и техниката гр.Кюстендил етаж 2,зала № 4 ще се изнесе лекция на тема "Ветеринарно медицински продукти за пчелни семейства.
Изследване на проф.Вълчовски за наличието на опасни вируси в българските пчели." Лектор Петко Цачев представител на фирма БАЕР. Организатори на мероприятието са БПС "Пчела"гр.Кюстендил и ТО на НТС гр.Кюстендил.