Проведен курс, демонстрация и състезание по резитба

На 16.02.2018 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 140 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации България и Сърбия.
Лекторът, проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите с тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на резитба при отделните овощни видове - ябълка, череша, слива, праскова. В детайли беше обяснена същността на сортовата резитба при ябълката и черешата. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експерти от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.1 и 4.1.2.
Успоредно с лекцията се проведе и състезание по резитба на ябълкови дървета от сорт Грени Смит, участие взеха 7 души. Те се състезаваха, като в рамките на 45 минути всеки един от тях трябваше да направи резитба на 3 ябълкови дървета. Първите трима оценени от комисията бяха наградени от проф. Д. Домозетов с грамоти и предметни награди – 1-ва награда професионална овощарска ножица (Павел Георгиев), 2-ра награда лозарска ножица (Милена Коцева) и 3-та награда овощарски трион (Петър Попов).
След лекцията бе направена демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им.

 
kroene-1
kroene-2
kroene-3
kroene-4