Зелена академия

На 17 май 2018 година ( четвъртък ) от 9.30 в Дом на техниката - Кюстендил се организира зелена академия под наслов:
"Устойчиво използване на биологичните ресурси" със следните направления на обсъждане;

Гори о околна среда
Хоби
Селско стопанство
Зелени игри

По всички тези актуални за съвремието ни теми, ще бъдат изнесени доклади и проведени дискусии,с участие на преподаватели от Лесотехнически университеет - София.
Заповядайте!

Вход свободен