Ползотворна среща -семинар

Предлагаме Ви да се запознаете с отзвука от Съвместна информационна среща - семинар на тема: „НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛИНА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД“, предоставен ни от  Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил - (СС/ТООКн/НССЗ)

 На 26.11.2018 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новости в технологията на отглеждане на пчелни семейства. Необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 34 земеделски стопани – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.
На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон. Фермерите бяха запознати с подходящото подхранването на пчелното семейство през различните етапи от неговото развитие, също така и мерки за запазване на топлината в пчелното гнездо през зимния период. През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов представи на фермерите иновативни решения на пчеларския инвентар за улеснение на пчеларя.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Предлагаме Ви и брошура в помощ на пчеларите. Ето вижте:

 
sresta-p4-1
sresta-p4-11
sresta-p4-12
sresta-p4-2
sresta-p4-3