„Добри практики в овощарството"

Открит ден „Добри практики в овощарството" организират Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции на темите:

  • Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълка

/доц. д-р А. Борисова-Крумова; гл. ас. д-р В. Петрова/

  • Торене при овощните видове /гл. ас. д-р А. Здравкова/
  • Методи и техники на присаждане при овощните видове

/доц. д-р Д. Сотиров/

  • Демонстративна резитба при овощните видове

/ас. Т. Симеонова/

  • Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

/експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Предвидена е и демонстративна резитба при овощните видове, както и информация за възможностите за подпомагане по мерките от Програмата заü развитие на селските райони 2014-2020 (експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил)

Мероприятието ще се проведе на 15 март, от 10.00 часа в Институт по земеделие-Кюстендил.

ТО на НТС - Кюстендил информира всички, които желаят, че могат да посетят открития ден „Добри практики в овощарството", като научат полезни неща и заедно да продължим славата на Кюстендил, като овощна градина на страната ни.