Съвместна информационна среща семинар на тема: „Растителна защита на овощните видове“

На 28.03.2019 г. в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Съвместна информационна среща семинар на тема: „Растителна защита на овощните видове“ организирана от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил, Селскостопанска академия - Институт по земеделие – Кюстендил и Българска агенция по безопасност на храните – ОДБХ – Кюстендил.
На мероприятието присъстваха над 70 земеделски стопани и професионални агрономи. Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата , както и подходящи средства за контролa им. Акцент беше поставен и върху новите карантинни вредители за страна, като Drosophila suzukii и Xylella fastidiosa, възможността за мониторинга им и последващ контрол.
Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.
Главен инспектор Милена Коцева от о-л. Растителна защита към ОДБХ Кюстендил информира земеделските стопани относно опасността от замърсяване на земеделската продукция с пестициди и вредното им влияние върху човешкият организъм.
Експерта от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства.

 
r-zastita-1
r-zastita-2
r-zastita-3
r-zastita-4