90 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ

С юбилейно тържество и национална научна конференция с международно участие под надслов „Наука и земеделие: Глобални и регионални предизвикателства“ на 27 септември т.г. Институтът по земеделие (ИЗ)– Кюстендил отбеляза своята 90 –годишнина. В исторически план той е правоприемник на създадената през далечната 1929 г. с указ на Цар Борис III Овощарската опитна и контролна станция – Кюстендил. В годините на промени и предизвикателства Институтът по земеделие – Кюстендил доказа, че е бил, е и ще бъде средище на научната земеделска мисъл в България.

В резултат на интензивна селекционна дейност в него са създадени 11 черешови сорта, 6 ябълкови, 5 сливови, 5 крушови, 1 кайсия, 1 праскова, 1 дюля, 8 малинови и 4 ягодови сорта, както и 2 подложки за череша и вишна и 1 за ябълка. Разработени са и са въведени в практиката редица технологии за създаване и отглеждане на насаждения от тези видове.

Днес Институтът по земеделие - Кюстендил разполага с богат генофонд от 1807 сортотипа от основните дървесни овощни видове и лози. Създадените в него сортове и технологии са победители в конкурси за иновации на АГРА, 2011, 2012, 2013, 2017 и 2019 г. и на ИТИ 2015 и 2017 г.

„Векове наред знанието е значима ценност за народа ни и затова почитта пред всички, които творят наука и духовенство, е така силна“, акцентира при откриването на юбилейното тържество директорът на Института доц. д-р Илияна Кришкова. Официални гости на празника бяха кметът на гр. Кюстендил – Петър Паунов; председателят на общински съвет – Кюстендил - Михаела Крумова; директорът на специализирана дирекция на областна администрация Кюстендил - Василка Манчева; директорът на дирекция „Международно сътрудничество връзки с обществеността и протокол“ към Селскостопанска академия – София – доц. д-р Соня Иванова; зам. председателят на Янтайската селскостопанска академия, провинция Шандонг, НР Китай - проф. д-р Jiang Hongming; директорът на Земеделски институт - Скопие, Северна Македония – проф. д-р Климе Белески. На празника дойдоха и много представители на областни и общински земеделски служби; директори и колеги от институтите и опитните станции в системата на Селскостопанска академия, колеги от Янтайската селскостопанска академия, Китай, от Университета „Св., св. Кирил и Методи“, Скопие, Македония, бивши и настоящи служители на Института по земеделие-Кюстендил.

Директорът му, доц. д-р Илияна Кришкова, представи доклад с постиженията на Института по земеделие – Кюстендил през последните 10 години. Тя благодари за оказаната високата чест, по повод 90-годишния си юбилей Институтът по земеделие – Кюстендил да бъде награден с плакет „Св. Св. Кирил и Методий” на Президента на Република България, г-н Румен Радев. Наградата е достойно признание и оценка „за съществения му принос за развитието на науката в областта на модерното земеделско производство, овощарство и агрозащита и за изграждането на съвременния облик на селскостопанската наука в Република България”.

На юбилейното тържество бе поднесено приветствие от името на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева към Института по земеделие – Кюстендил. То изрази подкрепата и признанието й за приноса на Института в развитието на българското селско стопанство с практиката и внедряването на иновации на високо равнище. Пожелания за още много юбилеи и забележителни научни успехи бяха отправени и от името на областният управител на област Кюстендил Виктор Янев. Кметът на гр. Кюстендил Петър Паунов поздрави младия колектив на Института със сърдечна приветствена реч. Приветствие от името на председателя на Селскостопанска академия – София проф. д-р инж. Мартин Банов поднесе доц. д-р Соня Иванова. Заместник-председателят на Янтайската академия, проф. д-р Jiang Hongming прочете поздравително писмо от името на президента на академията, проф. Liu Minxiao. В него, освен искрени поздравления, бяха подчертани успешно осъществените 5 двустранни проекти между ИЗ – Кюстендил и Янтайската академия. Изразено бе желание за продължаване на плодотворното сътрудничество между двете институции. Приветствия поднесоха и от Института по лозарство и винарство - Плевен; Института по овощарство - Пловдив; Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян; Института по царевицата – Кнежа, редица областни и общински служби и други гости на празника.

По време на юбилейното тържество бяха връчени грамоти в знак на благодарност, признание и принос в научноизследователското развитие на доц. Ст. Делчева, доц. Цв. Гергинова, доц. С. Илиев, доц. д-р А. Колева, проф. дсн Р. Бойчева, доц. д-р В. Тасева, доц. д-р Ат. Благов, проф. д-р М. Боровинова, проф. д-р Д. Домозетов, ДХК, доц. д-р Н. Стоянова и доц. д-р Е. Цолова.

По случай 90-годишния си юбилей Институтът по земеделие – Кюстендил организирана и проведе и Национална научна конференция с международно участие „Наука и земеделие: Глобални и регионални предизвикателства”. Конференцията бе под почетното председателство на председателя на Селскостопанска академия – София проф. д-р инж. Мартин Банов и Съюза на учените в България -клон Кюстендил.

На нея бяха изнесени 11 доклада и представени 31 постера с участието на учени от Янтайската селскостопанска академия, Китай, Университета „Св. Св. Кирил и Методи“- Скопие, Земеделски институт - Скопие, Северна Македония, Българска академия на науките – София, Аграрен Университет - Пловдив, Шуменски университет, Българска агенция по безопасност на храните. Институтите от Селскостопанска Академия бяха представени от изследователи на Институт по почвознание, агротехника и защита на растенията „Никола Пушкаров” - София; Институт по лозарство и винарство - Плевен, Институт по овощарство - Пловдив, Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян, Институт по растителни и генетични ресурси - Садово, Институт по полски култури - Чирпан, Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив, Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик, Опитна станция по земеделие - Кърджали. Почти целият научен колектив на Институт по земеделие - Кюстендил участва в проведената Юбилейна научна сесия с доклади или постери. Конференцията, протече при голям интерес от страна на участници и присъстващи.