Покана за участие в информационна среща - семинар

 

На 4 ноември 2019 г. (понеделник) в Дом на науката и техниката,Кюстендил - ул. „Македония“ 2, зала на ет. 2 от 10.30 часа ще се проведе информационна среща - семинар на тема: „ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛИНА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ И ИЗЗИМЯВАНЕ”
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)
Ръководството на ТО на НТС - Кюстендил и Териториален областен офис - Кюстендил на Национална служба за съвети в замеделието Ви канят да присъствате на семинара