Отново курс по компютърна грамотност

Съобщение

На 11.11. 2019 година (понеделник) от 18.00ч в Дом на техниката - Кюстендил започва курс кпютърна грамотност.
Курсът по начална компютърна грамотност включва: Windows, Word, Excel, Internet.

Операционна система Windows (това е началната компютърна грамотност). Изучавате създаване, копиране, изтриване на папки и файлове, управление на екрана и др.

Текстообработваща програма Word: Изучавате много подробно създаване, редактиране, форматиране, отпечатване на документи, специфично оформяне на молби, СV, създаване и редактиране на таблици без изчисления.

Електронни таблици Excel: Изучавате правилните начини за съставяне и попълване на таблици, форматиране на клетки, всички необходими команди за редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, изчисляване на процент, специфично оформяне на малки и големи таблици и много други команди.

Pабота с Internet. Изучавате търсене, сърфиране, създаване на електронна поща, изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове.

За информация и записвания: сградата на НТС, ет.3, офиси 7 и 8, и на тел: 0878214167, 08798354