Открит ден „Добри практики в овощарството"

На 13 февруари (четвъртък) 2020 година, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил ще се проведе Открит ден „Добри практики в овощарството". Организатори са Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции и демонстрации, както следва:

Теми на лекциите:

Основни принципи на резитба и присаждане /доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/;

Механизация и оборудване за използване на отпадната дървесина от овощни градини и лозя/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие, Република Северна Македония/;

Схеми за растителна защита при череша, слива и ябълка/гл. ас. д-р В. Петрова, ИЗ-Кюстендил/; Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г./експерт от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Демонстрации:
✓ Резитба за формиране и плододаване при ябълката и черешата
/ас. Т. Симеонова, ИЗ-Кюстендил/
✓ Подмладяваща резитба при черешата
/доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/
✓ Машини за преработване на отпадната дървесина от овощни градини
/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие/

ТО на НТС - Кюстендил и отганизаторите на открития ден на „Добри практики в овощарството" Ви канят на 13 февруари, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил.