Кюстендил - Овощната градина на България

Близо 300 земеделски производители участваха в информационна кампания за директните плащания, която се проведе на 18 февруари 2020 година в Кюстендил. Дискутираните теми бяха свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. Бяха обсъдени и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси по държавните помощи. На срещата ще присъства зам.-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов. Ето част от неговото изказване:
"Над 2 200 хектара са площите с плододаващи черешови сортове в Кюстендилско, подпомогнати по различните програми, което е ръст от около 30% за последните 5 години."
„Най-важното е да чуем гледната точка на земеделците, да имаме обратна връзка, защото е важно да бъде чуто тяхното мнение. Всички в хода на дискусията предложения и въпроси ще бъдат отчетени при изготвянето на стратегическия план за новият програмен период. За мен е изключително удоволствие да бъда тук в Овощната градина на България. В момента земеделските площи, които са в Кюстендил, са от порядъка на 95 000 хектара или малко под 2% от използваемите земеделски площи.

Наблюдаваме 30% ръст на брутната добавена стойност от селското стопанство, достигайки около малко под 80 000 000 лв., или 30% увеличение за предходните 4-5 години. Изключително съм радостен да ви съобщя, че площите с рекултивирани череши, подпомогнати по различните програми, са в порядъка на над 2200 хектара. Отчитаме ръст в последните 4 години от 30% също. И важното е да се обърне внимание, че всяка пета череша е произведена от област Кюстендил. Разбира се, тук са застъпени много други производства и зърнени култури и технически, но черешата е водеща. За последните 4 години отчитаме и 320% ръст на картофопроизводството, което от 312 хектара, в момента сме на близо 1000 хектара картофи. Общо взето 10% от заетите работят в Кюстендил в сферата на земеделието. Изключителен фокус върху земеделското производство“, заяви зам.-министър Чавдар Маринов.

Зам.-министър Чавдар Маринов заяви, че има възможност и за изграждане на преработващи предприятия в региона.

„Има мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, по които е възможно да бъдат изградени. Говоря за подмярка 4.2. за преработвателни предприятия. Разбира се, има и други мерки за подпомагане. Говоря за групи и организации на производители. В момента имаме адекватен инструмент за подпомагане, това са т.нар. оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците.

В момента, когато има вакуум от мерки за подпомагане, това е удачен инструмент, с които биха могли и са допустими изграждането на такива инвестиции за преработка, хладилни складове, за първична обработка на черешата, тъй като тя е изключително експортен продукт и призовавам повечето земеделци да се поинтересуват за създаването на такива организации на производители“, допълни Маринов.

Стопаните бяха запознати с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво Европейски съюз за Общата селскостопанска политика след 2020 г.