Отзвук за проведения семинар на пчеларите

На 24.02.2020 г. в Дом на Техниката - Кюстендил се проведе семинар „Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital“. Семинарът е организиран от Браншови пчеларски съюз „ПЧЕЛА“ гр.Кюстендил и Териториална организация на научно-техническите съюзи гр.Кюстендил, като  бе посетен от 29 пчелари.
Г-жа Велина Иванова представител на „Биоиновации“ гр. Пловдив представи на присъстващите новото изделие на фирмата Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital, предназначена за получаване на информация за живота и състоянието на пчелното семейство в кошера, като измерва дневен принос и разход,брой на влизащите и напускащи кошера пчели. Поддържа GPS координати, като в бъдеще ще бъде доработено със звукови датчици за контролиране на състоянието на пчелното семейство и ще бъде доразвито като охранителна система. Представен бе и тестер три в едно за определяне степента на опаразитяване с вароа деструктор. лекторката запозна присъстващите и с рамчета за добиване на мед в пита, декристализатор за втечняване на мед в тенекия без влошаване на показателите му.

Семинарът премина при значим интерес от страна на пчеларите.

p4ela-dig-1
p4ela-dig-2
p4ela-dig-3
p4ela-dig-4
p4ela-dig-5
p4ela-dig-6