Семинар с демонстрация " Иновативни технологии при създаване и отглеждане на овощни насаждения"

На 27.02.2020 г. се проведе Семинар с демонстрация „Иновативни технологии при създаване и отглеждане на овощни насаждения“ организиран от Териториална организация на НТС гр. Кюстендил и Лесотехнически университет с подкрепата на НССЗ – Териториален областен офис Кюстендил.

Целта на семинара е създаване на условия и среда за директен контакт между академичните среди, професионалистите от практиката, бизнеса и местната общественост за трансфер на знания и технологии с оглед повишаване на информираността на обществото по отношение на последните тенденции в овощарството.
Интересът към мероприятието беше голям. Семинарът посетиха над 80 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Благоевград, Дупница, Роман, Сливен, Стара Загора, Добрич и Перник, студенти и ученици в областта на Агрономството. Семинара посетиха Зам. Кмета на Община Босилеград с група производители и представители на земеделски стопани от Република Северна Македония.
По първите две теми „Създаване на овощни насаждения, маркиране и засаждане“ и „Резитба за формиране, плододаване и подмладяване на овощните видове“ лекторът проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите детайлно с начина на създаване на овощна градина, като наблегна на правилно маркиране и засаждане. Лекторът представи тенденциите в овощарството, същността техниката на резитба при отделните овощни видове - ябълка, круша, череша, слива и праскова.

Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Бяха зададени редица въпроси свързани със създаването на овощни градини, за подходящите сортове за нашите климатични условия, техниката на резитба и правилно вземане на технологични решения при отглеждането им.
Интерес предизвика и лекцията „Заплаха от инвазивни чужди вредители по овощните култури“ на ВРИД Декан на Агрономически факултет към Лесотехнически университет проф. д-р Румен Томов. Лекторът запозна присъстващите с инвазивни чужди видове, които напоследък навлизат в нашата страна и въздействат неблагоприятно върху биоразнообразието и екосистемите, като в допълнение на това причиняват икономически загуби. Проф. д-р Томов обърна внимание на новите видове вредители и борбата с тях, като сподели, че превенцията срещу навлизането на чужди видове е значително икономически по-изгодна от прилагането на мерки за контрол на вече пренесените и разпространили се в нови за тях местообитания.
Фирма Техник Маркет представи на участниците в семинара продуктите на фирма STIHIL подходящи за работа в овощните насаждения.
През втората част на семинара проф. д-р Домозетов показа детайлно резитба за формиране на младите насаждения, за плододаване и подмладяване. Демонстрацията бе направена с продукти на фирма STIHL. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, на които професорът отговори обстойно.

 

 

 

inov-01
inov-02
inov-03
inov-04
inov-05
inov-06
inov-07
inov-08
inov-09
inov-10
inov-11
inov-12
inov-13
inov-tehn-01
inov-tehn-02
inov-tehn-03
inov-tehn-04
inov-tehn-05
inov-tehn-06
inov-tehn-07
inov-tehn-08
inov-tehn-09
inov-tehn-10
inov-tehn-11
inov-tehn-12