Резитба

На 12.02.2012 г в град Кюстендил се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия и Национална служба за съвети в земеделието, териториален областен офис в Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.

Интересът към тези дейности  бе много голям. Над 100 земеделски стопани и ръководители на земеделски кооперации от районите на Кюстендил, Дупница, Благоевград, Бобошево, Бобов дол, Рила, Перник, Сандански, Ботевград и Монтана участваха в мероприятието.
Лекторът, проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите с тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на резитба при отделните овощни видове - ябълка, череша, слива, праскова и орех. В детайли беше обяснена същността на сортовата резитба при ябълката. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експертът от НССЗ, ТОО Кюстендил Илияна Иванова представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР за програмния период 2014-2020 г. и по-точно подмярка 6.3 касаеща подпомагане развитието на малките стопанства.
След лекциите бе направена демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им. Успоредно с това, по традиция се проведе и състезание по резитба на ябълка от сорт Грени Смит. Участие взеха 6 души, които направиха резитба на по 3 дървета. Първите трима оценени от комисията бяха наградени от професор Домозетов с грамоти и предметни награди:


- първа награда - професионална овощарска ножица -Сашо Иванов Шопов
- втора награда - лозарска ножица-  Венцислав Григоров Ваклинов
- трета награда - овощарски трион -  Роберт Петров Златанов


Честито на наградените!

 

rezidba 1
rezidba 2
rezidba 3
rezidba 4
rezidba 5
rezidba 6
rezidba 7
rezidba 8