Успешно проведен семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството"

На 26.10.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството. Ефективност при лечение на вароатозата”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 14 фермери – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.

На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на пчеларите нови биогенни средства за лечение на вароатозата. Лектора акцентира върху подходящите срокове и дози на третиране, както и начините за поставянето им в пчелния кошер.
През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов запозна фермерите с устройството на зимното кълбо в кошера, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху добрата вентилация в пчелното гнездо през зимата, като едно от най-важните условия за успешното зимуване на пчелните семейства.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Ето и програмата на семинара: