"Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

На 15.12.2022 г. се проведе информационно-обучителен семинар на тема „Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци“. Семинарът бе организиран от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил и Аграрен университет - Пловдив.
Предоставяме Ви информация за провеждането на семинара.