Проведе се информационно-обучителен семинар - 4 април 2023 година на тема: „Нови методи за борба с вароатозата и други болести при пчелите”

На 04.04.2023 г. в сградата на НТС гр. Кюстендил се проведе семинар на тема „Нови методи за борба с вароатозата и други болести при пчелите”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Гост- лектор на семинара беше проф. Калинка Гургулова – експерт в областта на пчеларството. В семинара се включиха 30 участника – земеделски стопани, любители и професионални пчелари и др.
През първата част на събитието проф. д-р Калинка Гургулова – експерт в областта на пчеларството, запозна участниците с начините за борба с вароатозата във връзка с климатичните промени. Тя обърна внимание, че правилната и навременна диагностика в акредитирани лаборатории и редовния мониторинг от страна на пчеларя, решава, в по-голямата си част, проблемите в следствие на вароатозата. Проф. д-р Гургулова даде насоки и примерна схема за третиране на заболяването и какви ветеринарномедицински продукти са най-подходящи и най-ефикасни за борба с това сериозно заболяване по пчелите. Пчеларите получиха информация и за възможностите за борба с нозематозата и други актуални болести при пчелите.
Бяха зададени редица въпроси от участниците, на които проф. д-р Гургулова предостави интересни и практични съвети.
През втората част на семинара Ивона Новакова, главен експерт-координатор в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил, запозна присъстващите със стъпките за изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г., като обърна внимание на сроковете и заложените цели и дейности в Бизнес плана и какви са основните грешки, които земеделските стопани допускат при изпълнението му.
С възможностите за подпомагане по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. за стопанства в сектор „Пчеларство“, присъстващите бяха запознати от Румяна Георгиева – старши експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил. Пчеларите изслушаха с интерес представената презентация, като основен въпрос беше: „Кога ще се отвори секторната програма?“, за да могат да се възползват от предоставените добри възможности за подпомагане. Проведе се се дискусия относно „Рационализиране на подвижното пчеларство“, като всеобщото мнение беше, че в нашия регион е почти неприложимо прилагането и.

Благодарим на организаторите и участниците в обучителния семинар.

sresta-1
sresta-2
sresta-3
sresta-4
sresta-5
sresta-6
sresta-7