Информационен семинар - Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд

zbutНа 24 октомври (вторник) 2023 година в Дом на науката и техниката (НТС)  - Кюстендил ще се проведе информационен семинар - Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд.
Организатори са Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Кюстендил и Териториална дирекция "Инспекция по труда" (ТД ИТ) - Кюстендил
Предоставяме Ви Програмата.
Очакваме Ви!