rezitba 1На 27 септември 2023 година от 10.00 часа в землището на с. Стенско, общ. Кюстендил, стопанството на земеделски стопанин Иво Иванов ще се проведе

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: "Добри практики в овощарството. Резитба на зелено при череши и вишни".

Лектор: проф. д-р Димитър Сотиров

Организатори са Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил и Институт по земеделие Кюстендил към Селскостопанска академия.

Териториалната организация на НТС - Кюстендил Ви предлага да се запознаете с Програмата и да вземете участие в семинара.