ТО на НТС - Кюстендил

Покана за онлайн семинар - 18.02.2022
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР - 21 октомври 2022
Покана за информационно обучителен семинар - 15 декември 2022
"Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“
Програма на информационна среща - 24.02.2023
"Нови методи за борба с вароатрозата и други болести при пчелите".
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР - 27 септември 2023
 
 
Powered by Phoca Download