Събития

„Овощарската  градина“ на България – това е накратко визитната картичка на Кюстендил...

„Овощарската  градина“ на България – това е накратко визитната картичка на Кюстендил. Традицията и славата ни продължават и в настояшите дни. Ежегодно в града ни се провеждат празници, превърнали се в знакови празници за Кюстендил . Това са:

19 – 21 март – Кюстендилска пролет – Празник на младостта и красотата

24 - 25 юни  - Празник на черешата
В два дни от месец юни се посвещат на “Празника на черешата”, които се свързват със славата на кюстендилския край като Овощната градина на България.
Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от гр. Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието “Майка на българското овощарство”.
Представя се изложба от разнообразни сортове череши, създадени в Института по земеделие в Кюстендил, и отглежданите от земеделските производители в региона.

15 август е “Успение на Пресвета Богородица” и Кюстендил отбелязва “Панагия” - Въздигане на хляба.
 “Панагия” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно.

01 октомври  - Празник на плодородието
“Празникът на плодородието” увенчава есента в гр. Кюстендил и го заявява отново като град – „Майка на овощарството”. Древните автономни пауталийски монети свидетелстват за това с изображенията си.
По време на Празниците се организират специални изложения, конференции, творчески срещи, конкурси  и други, като Териториалната организация на НТС е съорганизатор на тях. Наред с равносметка на най – новите постижения , се очертават и тенденциите, като се дава възможност за изява на всяко ново начинание или творческо постижение.