Териториалната организация на НТС – Кюстендил

Териториалната организация на НТС – Кюстендил  е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона ( инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието ).

 
За контакти
Позиция:
Секретар - Ваня Стоилкова
бул. Македония 2, Кюстендил КН 2500
гр. Кюстендил
Кюстендил 2500
България
+359-879-835494
+359.879.835495 Стоянова;