На 27 февруари 2020 г. (четвъртък) в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил ще се проведе семинар - с демонстрация на тема:

„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ”

Предлагаме Ви да се запознаете с програмата и да вземете участие в семинара и демонстрациите.

Вход свободен

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ ПЧЕЛА КЮСТЕНДИЛ и ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПЧЕЛНИТЕ СТОПАНСТВА – Bee Digital”
и други техни продукти

ЛЕКТОР ВЕЛИНА ИВАНОВА –представител на „Биоиновации“ гр.Пловдив


МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2020 г от 18.00ч./ПОНЕДЕЛНИК/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ!

Вход-свободен