Календар

За да се запознаете с дейностите на ТО на НТС...

Собствени мероприятия, съорганизаторство в провеждането на съвещания или работни стрщи, участие в Празници и други изяви на ТО на НТС може да видите, като се запознаете с календара на дейностите.
Основни принципи на резитбата при млади и плододаващи дървета -  февруари
Съвещание за обсъждане ЗЛОД и инструктаж за провеждане на пролетна таксация на дивеча -февруари
Средства за борба с болестите и неприятелите и торове  при зеленчуковите култури - март
Основни болести и неприятели при овощните култури и  средства за борба с тях - март – април
Биологично животновъдство – възможности и предизвикателства -  април
Дискусия по проблемите на съхненето на горите - април
Залесяването и опазването на горите – възможност за трудова заетост - април
Провеждане на инструктаж по лесозащита - април  - септември
Регионално съвещание по маркиране с участието на представители на ЮЗДП Д -     май
Открит ден на черешата -  юни  
Празник на плодородието - открит ден на ябълката - октомври
Среща - дискусия по теми , засягащи промените в нормативните документи – октомври.

Вижте плана за дейността на ТО на НТС - Кюстендил за 2017 година: