Среща – семинар на пчеларите

След проведения семинар на пчеларите  през месец март, на 13 април 2016 г. в голямата зала на Дома на техниката в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис   гр. Кюстендил), ССА (Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд) и ТО на НТС - Кюстендил.   На мероприятието присъстваха 23 земеделски стопани. Настоящият семинар се явява като непосредствен положителен отзвук на предходния, проведен през месец март.
Гл. ас. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд изнесе обширна  лекция на тема „Развитие на пчелното семейство. Борба с роенето. Фактори за реализиране на висока медова продукция”. Засегнати бяха и въпроси относно подготовката на пчелните семейства за главните паши през пролетта и лятото,  важните моменти от храненето на медоносните пчели и обсъдени нови добри практики в пчелините.
Илияна Иванова от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на пчеларите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 6.3 и възможностите за подпомагане на малките стопанства.
Пчеларите проявиха голям интерес към темата на семинара, като задаваха уточняващи въпроси към лектора и споделиха собствения опит.

otzvuk-1
otzvuk-2
otzvuk-3