Обучение по програма

Териториалната организация на НТС - Кюстендил Ви информира:
Във връзка с предстоящо стартиране на  оперативна програма "Ваучери за заети лица” Ви каним да запазите място за вашето обучение 
в ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ” – ГРАД КЮСТЕНДИЛ
който е лицензиран Доставчик на обучение по ОПРЧР 2014-2020 към Агенция по заетостта.   
Какво е важно да знаете:
Програма „Ваучери за заети лица“ е продължение на програма „Аз мога повече“ и обхваща следващият програмен период – 2016-2020 г. За  ваучери могат да кандидатстват само Заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование, т.е. не се допуска обучение на лица с висше образование.
Лица, наети в административните структури на органите на държавна власт, не са допустими за участие по процедурата.
Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.
Представителите на целевите групи, следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образование и обучение, за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия.
Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или пониско ниво на същата квалификация.  
Лица, включвани в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.
Новост в Програмата „Ваучери за заети лица“ - финансирането на ваучерите за професионално обучения и за ключови компетенции е 85% от цената на обучението, останалите 15% се плащат от лицето, получило ваучер за обучение.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ” – ГРАД КЮСТЕНДИЛ предлага обучения за придобиване на професионална квалификация по 18 професии със 21 специалности лицензирани от НАПОО, с лицензия № 200812654 от 28.11.2008 г.
•    За повече информация относно предлаганите обучения, посетете офиса на сдружението - гр, Кюстендил, бул. „Македония” № 2, ет. 3  или пишете на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за контакт телефони  0879835494;0879835495;078 55 09 30;
Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи

СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ"    Кюстендил, бул. МАКЕДОНИЯ № 2, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0879835494, Ваня Григорова Стоилкова

            213060    Компютърен график    2130601    Компютърна графика
            341020    Продавач - консултант    3410201    Продавач - консултант
            344030    Оперативен счетоводител    3440301    Оперативно счетоводство
            345060    Касиер    3450601    Касиер
            345120    Икономист    3451202    Търговия
            346020    Офис – секретар    3460201    Административно обслужване
            481010    Програмист     4810101    Програмно осигуряване
            481020    Системен програмист    4810201    Системно програмиране
            482030    Оператор на компютър    4820301    Текстообработване
            523050    Техник на компютърни системи    5230501    Компютърна техника и технологии
            523060    Монтьор на компютърни системи    5230601    Компютърна техника и технологии
            523060    Монтьор на компютърни системи    5230602    Компютърни мрежи
            541030    Хлебар – сладкар    5410301    Производство на хляб и хлебни изделия
            541030    Хлебар – сладкар    5410302    Производство на сладкарски изделия
            622020    Озеленител    6220201    Цветарство
            622020    Озеленител    6220202    Парково строителство и озеленяване
            622030    Работник в озеленяването    6220301    Озеленяване и цветарство
            811020    Администратор в хотелиерството    8110201    Организация на обслужването в хотелиерството
            811030    Камериер    8110301    Хотелиерство
            811070    Готвач    8110701    Производство на кулинарни изделия и напитки
            815010    Фризьор    8150101    Фризьорство


СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ"    Кюстендил, бул. МАКЕДОНИЯ № 2, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0879835494, Ваня Григорова Стоилкова

        Общуване на чужди езици    Английски
        Общуване на чужди езици    Немски
        Дигитална компетентност    Компютърна грамотност за напреднали
        Дигитална компетентност    Компютърна грамотност за начинаещи
        Дигитална компетентност    Основи на глобалната мрежа интернет
        Дигитална компетентност    Основи на компютрите
        Дигитална компетентност    Основи на цифровите медии
        Дигитална компетентност    Работа с база данни
        Дигитална компетентност    Работа с електронни таблици
        Дигитална компетентност    Работа с основни текстообработващи програми
        Дигитална компетентност    Работа със специализиран софтуер - презентации
        Дигитална компетентност    Работа със специализиран софтуер-основи на AUTOCAD и  SOLID WORKS