Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“

Семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“ ще се проведе в Кюстендил.

Организатори на проявата са Национална служба за съвети в земеделието (териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (опитна станция по картофите - Самоков), със съдействието на ТО на НТС - Кюстендил.

Семинарът ще се проведе на 29 март от 10 часа в Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж, гр. Кюстендил, ул. Македония № 2.
В програмата ще бъдат представени  Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите, фитосанитарен контрол при картофите и
Възможности за подпомагане на картофопроизводителите по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.  
Управителният съвет на ТО на НТС - Кюстендил кани за участие своите членове и всички заинтересовани по темата.