Проведена информационна среща - семинар

На 25.09.2017 г. в Дом на техниката - град Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Подвижно пчеларство. Зазимяване на пчелните семейства“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 32 земеделски стопани – пчелари и други заинтересовани лица от областите Кюстендил, Велико Търново, Стара Загора и  София.
На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани предимствата и недостатъците на подвижното пчеларство, както за пчелите, така и за практикуващия го пчелар. Лекторът акцентира върху възможност за използване на разнообразна паша при практикуване на подвижното пчеларстване и съответно увеличаване на пчелната продукция.

През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов подробно разясни, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон, необходимото количество храна и наблюдения за състоянието на пчелното семейство през зимния период.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

 

 

seminar-p4ela-1
seminar-p4ela-2
seminar-p4ela-3
seminar-p4ela-4