Покана за семинар: „Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил “

ПРОГРАМА
ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - КЮСТЕНДИЛ), БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - КЮСТЕНДИЛ) И АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ)
НА ТЕМА:
„Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил “


18 октомври 2017 г. (сряда), гр. Кюстендил
Място на провеждане:
гр. Кюстендил, ул. Македония № 2,
Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж

Програмата можете да изтеглите от тук: