Ползата от използване на пробиотици за подобряване здравословния статус на пчелите

 

 

 

На 26.03.2018г от 18.30ч се проведе семинар по пчеларство. На него бе представен  продукта про милио кеар АПИС, произведен от микроведа ГМБХ Германия.
Обсъдена бе и ползата от използване на пробиотици за подобряване здравословния статус на пчелите.

Организатори са  Браншови пчеларски съюз - Кюстендил и ТО на НТС - Кюстендил.