Семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“,

На 16.03.2018 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 25 броя земеделски стопани от района и страната.
Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по сливата, ябълката и борбата с тях. На аудиторията бяха представени нови и малко известни вредители по овощните култури.
Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата , както и подходящи средства за контролa им.
Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.
Експерти от  ТОО - Кюстендил на НССЗ, разясниха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от  ПРСР 2014-2020 г., като акцентa беше върху предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.