Покана за участие в ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ”

Дата:17 май 2018 г.
Място: Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил - вход свободен

Организатори:

 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ   ; ТО НА НТС - ГР. КЮСТЕНДИЛ  ;  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ -КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО;НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО    АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ
 И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР)    ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА  ХРАНИТЕ КЮСТЕНДИЛ


ПРОГРАМА
 Вижте програмата тук: