Отзвук за проведената Зелена академия в Дом на техниката

При изключително голям интерес на 17 май 2018 г.  преминава Зелената академия „Устойчиво развитие на биологичните ресурси”, която се провежда в Кюстендил. Тя е организирана от Лесотехнически университет, ТО на НТС - Кюстендил, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО, ОДБХ КЮСТЕНДИЛ,  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ  и РИОСВ ПЕРНИК. Заради големият интерес лекциите бяха разделени на 4 секции СЕЛСКОСТОПАНСТВО, ДОМ И ГРАДИНА, ГОРИ И ОКОЛНА СРЕДА и ОБРАЗОВАНИЕ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
Една от интересните теми бе- Дронове в помощ на земеделието. Тя бе представена от доц. Веселин Кутев от Лесотехнически университет.
„Дроновете могат да бъдат едни от най- полезните машини в земеделието, защото те летат бързо, покриват бързо големи площи и ако са снабдени с подходящата камера могат да заснемат участаци от полета, градини и лозя. С мултиспектралните камери прикачени към дроновете може да се види състоянието на посадените култури и там където има проблем от болести и вредители се установява чрез тези снимки. Дори може да се видят наченките на болестите по културите още в самото им начало. Чрез дроновете може са се икономиса време и парични средства  от купуването на голямо количество пестициди, а и така се опазва околната среда. Цената на дроновете, които може да се ползват са на цена от 3 000 до 20 000 лв.”, заяви доц. Веселин Кутев. Дроновете могат да бъдат използвани и за пръскане на масивите. Такива агро дронове струват около 25 000 лв.
Сред другите интересни теми преставена на участниците бе- Горската политика към частните горовладелци, презентирана от проф. Иван Палигоров, ЛТУ
„Тук в Кюстендил е един от зелените паметници, който лесовъдите са създали, а именно лесопарк Хисарлъка. Формулирането на горската политика трябва да става в съответствие с интересите на хората.Сред основните проблеми е управлението на частните и общински гори. При тези гори проблем е нападението от гъбни болести и насекомни вредители. Много често се закъснява с противодействието при тях. Тук такъв проблем в региона е корояда. Голяма част от недържавните собственици, не могат да бъдат открити”, каза проф. Иван Палигоров.

Към програмата и в четирите секции на академията бе проявен интерес, а в проведеното обсъждане - намерен отговор на много от актуалните за земеделскитем производители и любители на горите  въпроси.

Благодарим на всички участници.

 

zelena-akademia-1
zelena-akademia-2
zelena-akademia-3
zelena-akademia-4
zelena-akademia-5
zelena-akademia-6
zelena-akademia-7