Зазимяването на пчелите и новостите при отглеждането им

На 4 ноември (понеделник) 2019 година, от 17, 15 часа в Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ 2, зала на ет. 2 ще се проведе семинар  за зазимяването на пчелите и новостите при отглеждането им.

Темата е  „Основни дейности по подготовка на пчелина за зазимяване и иззимяване” . Организатори на проявата са Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд).

Лектор ще бъде доц.д-р Пламен Христов. Той ще говори за необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период, както и новости в технологията на отглеждане на пчелните семейства.

По време на срещата ще бъдат представени възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Отправяме покана за участие към всички заинтересувани.

Заповядайте!