Равносметка за 2015

На 22 декември 2016 година се проведе редовно заседание на Управителния съвет на ТО на НТС – Кщстендил.

Напрвен бе отчет анализ за изминаващата година и приет план за дейността през  новата 2016 година.
Равносметката е : успешна 2015 година за териториалната организация на НТС.
УС на ТО на НТС поздравява всички свои членове с настъпването на новата година, като мим пожелава здраве и творчески успехи през Новата 2016 година.