Школа по роботика и програмиране

В Дома на науката и техниката град Кюстендил се организира Школа по роботика и програмиране за ученици.
Предлагаме Ви да се запознаете с условията за участие.