На 27 февруари 2020 г. (четвъртък) в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил ще се проведе семинар - с демонстрация на тема:

„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ”

Предлагаме Ви да се запознаете с програмата и да вземете участие в семинара и демонстрациите.

Вход свободен