Обучение на тема: „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве"

На 28.01.2021 (четвъртък) от 15:00 часа, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира уебинар на тема: „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ “. Събитието се организира от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Кюстендил и гр. Русе, Българска агенция по безопасност на храните и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

 Предлагаме Ви програмата на семинара:

 Линк за регистрация: https://forms.gle/tg5ESfAtk1NuAyPd9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95171354342

При провеждане на обучение ще бъде използвана отново онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет.

За повече информация и съдействие при регистрация може да се обадите на тел: 078/55 12 95, 0887 85 67 67.

 Участието е безплатно и без такси!

Очакваме да вземете участие!